Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach

Zamówienia publiczne

L.p.Data ogłoszeniaTermin składania ofertTytuł zamówienia publicznegoStatus zamówieniaZałączniki
1. 01.03.2018 09.03.2018 09:45 Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka zakończony Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ Załączniki  Odpowiedz Odpowiedz Wybor Oferty
2. 08.01.2018 16.01.2018 09:45 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l zakończony Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki 
IZOO
IZWO
3. 08.12.2017 19.12.2017 09:45 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l unieważniony Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki 
IZOO Uniewaznienie
4. 27.10.2017 08.11.2017 09:45 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 l unieważniony Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki 
Załączniki 
5. 16.08.2017 24.08.2017 09:45 Sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu zamiatarka zakończony Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  SIWZ  SIWZ SIWZ SIWZ
6.04.08.201714.08.2017 10:00Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.zakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
ZałącznikiSIWZSIWZOgłoszenie
7.13.07.201727.07.2017 09:45Przebudowa chodników: ul. Żabikowska - Jagiellońska oraz Plac Przyjaźni w ŻarachzakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
ZałącznikiOpis Plac PrzyjazniOpis ul. ŻabikowskaSzczegółowe specyfikacje techniczneSzczegółowe specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robótOpis i specyfikacja Plac PrzyjaźniOpis i specyfikacja ŻabikowskaInformacje z OtwarciaOgłoszenie
8.20.04.201728.04.2017 09:45Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarkazakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
ZałącznikiInformacja z otwarcia ofertOgłoszenie
9.19.01.201727.01.2017 09:45Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu samowyładowczego z HDSzakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
ZałącznikiSIWZPOSIWZSIWZSIWZSIWZSIWZ
10.03.01.201711.01.2017 09:45
zmiana
16.01.2017 09:45
Dostawa urządzeń zabawowych na potrzeby realizacji zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte w Żarach dz. nr 352 obr. 5unieważnionyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki SIWZPlacPlacPlacPlacPlacPlacPlac
11.10.11.201618.11.2016 10:00Sprzedaż i dostawa używanego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych – śmieciarki”zakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Wynik ogloszenia  Zawiadomienie o wyborze ogłoszenia
12.19.05.201627.05.2016 10:00Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu koparko-ładowarkazakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie  Ogłoszenie o wyborze oferty
13.10.05.201618.05.2016 10:00Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lzakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o wyborze oferty
14.07.04.201618.04.2016 10:00Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lunieważnionyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
15.04.04.201620.04.2016 12:00 Udzielenie kredytu krótkoterminowego – 1 rok, na sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLN zakończonyOgłoszenie  Formularz Oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty
16.25.03.201601.04.2016 10:00
zmiana
05.04.2016 10:00
Sprzedaż i dostawa nowej maszyny budowlanej typu koparko - ładowarkazakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.03.2016  Ogłoszenie o wyborze oferty
17.25.03.201604.04.2016 10:00Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadówzakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Ogłoszenie o wyborze oferty
18.21.03.201629.03.2016 10:00
zmiana
31.03.2016 10:00
Dostawa kruszywzakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.03.2016  SIWZ - modyfikacja 23.03.2016  Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o wyborze oferty
19.11.03.201621.03.2016 10:00Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarkazakończonyOgłoszenie o zamówieniu  SIWZ
Załączniki  Ogłoszenie o wyborze oferty