O firmie

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w Żarach istnieje od 1991 roku.

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. istnieje od 1991 roku.
W dniu dzisiejszym świadczymy szeroki zakres usług. Zajmujemy się odbiorem nie tylko zmieszanych odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów budowlanych, gruzu, ziemi.
Ponadto świadczymy usługi:

  • podnośnikiem koszowym.
  • pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie terenów zielonych, usuwanie chwastów, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów),
  • utrzymanie w czystości dróg, ulic, placów, chodników,
  • zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, posypywanie solą),
  • w zakresie robót drogowych.

Posiadamy ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych.
Duże doświadczenie i profesjonalizm w świadczeniu usług sprawia, że działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarowania odpadami. Odebrane odpady wywozimy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Żarach. Wystawiamy dokumenty na całość odebranych odpadów, zapewnia to Państwu całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

Dla nas jest nie tylko ważna ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie unowocześniamy naszą firmę pod względem logistycznym i technologicznym, co daje nam możliwość poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług.

Naszymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, duże podmioty gospodarcze i jednostki administracji publicznej.

Usługi realizowane są w oparciu o umowy stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług przy konkurencyjnych cenach. Ceny podlegają negocjacji, w zależności od lokalnych warunków odbioru. Nasza firma, w ramach podpisanej umowy, wyposaża poszczególne nieruchomości w pojemniki, w zależności od wymagań i potrzeb Klientów.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą

Żary, dnia 01.10.2014 r.