O firmie

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w Żarach istnieje od 1991 roku.

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. istnieje od 1991 roku.
W dniu dzisiejszym świadczymy szeroki zakres usług. Zajmujemy się odbiorem nie tylko zmieszanych odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów budowlanych, gruzu, ziemi.
Ponadto świadczymy usługi:

  • podnośnikiem koszowym.
  • pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie terenów zielonych, usuwanie chwastów, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów),
  • utrzymanie w czystości dróg, ulic, placów, chodników,
  • zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, posypywanie solą),
  • w zakresie robót drogowych.

Posiadamy ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych.
Duże doświadczenie i profesjonalizm w świadczeniu usług sprawia, że działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarowania odpadami. Odebrane odpady wywozimy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Żarach. Wystawiamy dokumenty na całość odebranych odpadów, zapewnia to Państwu całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

Dla nas jest nie tylko ważna ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie unowocześniamy naszą firmę pod względem logistycznym i technologicznym, co daje nam możliwość poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług.

Naszymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, duże podmioty gospodarcze i jednostki administracji publicznej.

Usługi realizowane są w oparciu o umowy stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług przy konkurencyjnych cenach. Ceny podlegają negocjacji, w zależności od lokalnych warunków odbioru. Nasza firma, w ramach podpisanej umowy, wyposaża poszczególne nieruchomości w pojemniki, w zależności od wymagań i potrzeb Klientów.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą

Żary, dnia 01.10.2014 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status