Obsługa Klienta

Zapraszamy, ul. Św. Brata Alberta 8 od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30
PSZOK – od poniedziałku do piątku od godz. 08:30 – 12:00 i 15:45 – 18:00,
w soboty od godz. 8:00 – 12:00

Przy zawieraniu umowy firmy i inne instytucje powinny przedstawić:

  • NIP,
  • REGON,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg z KRS.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej (m.in. zamiana, podstawienie, zabranie pojemnika, zmiana częstotliwości wywozu, rozwiązanie umowy).

Dział Obsługi Klienta – (68) 479-46-44, 508-460-460
e-mail: bok@pekom.com.pl
Kierownik Działu Odbioru Odpadów – 500-824-726

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status