Obsługa Klienta

Zapraszamy, ul. Św. Brata Alberta 8 od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30
PSZOK – od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 – 18:00, w soboty od godz. 8:00 – 12:00

Przy zawieraniu umowy firmy i inne instytucje powinny przedstawić:

  • NIP,
  • REGON,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg z KRS.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej (m.in. zamiana, podstawienie, zabranie pojemnika, zmiana częstotliwości wywozu, rozwiązanie umowy).

Dział Obsługi Klienta – (68) 479-46-44, 508-460-460
e-mail: bok@pekom.com.pl
Kierownik Działu Nieczystości Stałe – 500-824-726
Kierownik Działu Drogi i Place – 500 579 997