Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Wywóz nieczystości stałych,
  • Wywóz odpadów wielkogabarytowych,
  • Segregacja surowców wtórnych,
  • Wywóz odpadów budowlanych, gruzu, ziemi,
  • Utrzymanie w czystości dróg, ulic, placów, chodników,
  • Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie solą),
  • Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie terenów zielonych, usuwanie chwastów, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów),
  • Usługi podnośników koszowych,
  • Usługi w zakresie robót drogowych.